YAYINLARIMIZ

İnfografik Rapor: Türkiye’de Bulunan Suriyeli Mülteciler

TÜRKİYEDE-BULUNAN-SURİYELİ-MÜLTECİLER

 İnfografik Rapor: Türkiye’de Bulunan Suriyeli Mülteciler [PDF] Yaklaşık 3 yıldır Suriye’de devam eden iç savaş bölgesel olarak siyasal, toplumsal ve ekonomik etkilerde bulunmakla birlikte insani boyutuyla da ön plana çıkmaktadır. İç savaş nedeniyle resmi rakamlara göre 130 binden fazla kişi hayatını kaybet- miş, 2,5 milyonu geçkin Suriyeli ülke dışına göç ederek mülteci, sığınmacı, şartlı mülteci gibi farklı statülerle yerleşmiş, yaklaşık ...

Read More »

Ürdün’deki Suriyeli Mülteciler

ÜRDÜN'DEKİ-MÜLTECİER

BÖLGELERE GÖRE KAYITLI MÜLTECİLER *Mültecilerin demografik yapılanmasında 1. yüzdelik dilimler erkek nüfusu verirken, 2. yüzdelik dilimler kadın nüfusu vermektedir.

Read More »

IMPR Humanitarian Rapor: Statü Belirleme Sürecinde Türkiye’de Bulunan Refakatsiz Sığınmacı Çocukların Durumu

Başlıksız-1

STATÜ BELİRLEME SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE BULUNAN REFAKATSİZ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN DURUMU Bu çalışmada, öncelikli olarak ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında Türkiye’ye sığınma ve statü talebi ile başvuran yabancıların hukuki durumu üzerinde durulacak ve ardından BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocukların yalnızca çocuk olmalarından ötürü sahip oldukları haklara ilişkin olarak devletlere getirmiş olduğu yükümlülükler sığınmacı ve mülteci çocuklar özelinde değerlendirmeye alınarak özellikle Türkiye uygulamasında ...

Read More »

Urfa Toplum Merkezi Bülten I: 29 Kasım 2013

BÜLTEN

IMPR Humanitarian olarak, ECHO (European Community Humanitarian Office) ve DRC (Danish Refugee Council) işbirliğiyle, Şanlıurfa’da, Eylül 2013’den itibaren açtığımız Toplum Merkezimizde, Suriyeliler ve yerel halk ile birlikte çeşitli aktiviteler ve etkinlikler düzenlemekteyiz. Urfa Toplum Merkezi kapsamında 24 kişi tam gün ve 22 kişi de yarı zamanlı olarak faaliyetlerini çeşitli alanlarda sürdüren IMPR Humanitarian merkezi, ayrıca 2014 yılında da BPRM ve DRC ...

Read More »

Türkiye ile Suriye Arasındaki Krizin Hatay Bölgesi Üzerindeki Etkileri

asihavza

2011 tarihinde başlayan rejim karşıtı gösteriler, Suriye’nin birliğini ve bütünlüğünü doğrudan etkilemiştir. Suriye’deki krizi bir iç mesele olarak tanımlayan Türkiye, iki taraf arasında doğrudan etnik, ekonomik, mezhep ve tarihsel bir ilişi kurmaktaydı. Suriye kendi içerisinde toplumsal düzeyde ayrışırken, bunun farklı şekillerde Türkiye’yi etkileyeceği öngörülmekteydi. Özellikle Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik yaptırımların Hatay ekonomisi üzerinde etkileri olabileceği ifade edilmekteydi. Bu kapsamda ...

Read More »

Bolu’daki Iraklı Sığınmacıların Sosyal ve Ekonomik Sorunları

mülteci

Bu çalışmamızda Bolu’da sığınmacı durumundaki Iraklıların durumları ele alınarak, onların kamu hizmetlerine erişimi, mevzuatın kendilerine sağladığı haklardan ne derece yararlanabildikleri ve karşılaştıkları sorunların neler olduğu incelenmiş ve değerlendirmede bulunulmuştur. Iraklı sığınmacıların durumlarını incelemeden önce sığınmacılarla ilgili Türk ve uluslararası hukuk düzenlemelerinin neler içerdiğini, Türk mevzuatının uluslararası hukuk düzenlemeleri karşısındaki durumunu ve geçirdiği değişiklikleri ana hatlarıyla inceledik. Türkiye’de sığınmacıların genel sorunlarına ...

Read More »

Türkiye ile Suriye Arasındaki Krizin Gaziantep ve Hatay Ekonomilerine Etkisi

Ankara-Şam hattındaki siyasi sürecin işbirliğinden çatışmaya dönüşmesi doğal olarak iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin sorgulanmasına yol açmıştı. Kasım 2011 tarihine kadar ekonomik ilişkilerde herhangi olumsuz bir adım atılmamıştı. Suriye’de olayların sürmesine paralel olarak Türkiye’de muhaliflere destek vermeye başlamıştı. 16 Kasım 2011 tarihinde Fas’ın Başkenti Rabat’ta Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı ve Türk-Arap İşbirliği Forumu sırasında Türkiye Suriye’ye yaptırım uygulamaya başlayacağının ...

Read More »