Başlıksız-1

IMPR Humanitarian Rapor: Statü Belirleme Sürecinde Türkiye’de Bulunan Refakatsiz Sığınmacı Çocukların Durumu

STATÜ BELİRLEME SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE BULUNAN REFAKATSİZ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN DURUMU

Bu çalışmada, öncelikli olarak ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında Türkiye’ye sığınma ve statü talebi ile başvuran yabancıların hukuki durumu üzerinde durulacak ve ardından BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocukların yalnızca çocuk olmalarından ötürü sahip oldukları haklara ilişkin olarak devletlere getirmiş olduğu yükümlülükler sığınmacı ve mülteci çocuklar özelinde değerlendirmeye alınarak özellikle Türkiye uygulamasında mültecilik statüsü sürecinde ülkede bulunan refakatsiz sığınmacı çocukların hukuki ve sosyal durumları incelenecektir. Özellikle ülkesinde tehdit altında olduğu zulümden ya da silahlı çatışma durumundan kaçarken ailelerinden ayrı düşmüş veya aile bireyleri öldürülmüş refakatsiz çocukların sığınma başvurusunda bulunma sürecinde yaşadıkları hukuksal ve sosyal sıkıntılar incelenecek, geri gönderme merkezlerinde yerleştirme beklerken yaşanılan sorunlara değinilecektir.  Bu kapsamda ülkede ailesi ile birlikte mültecilik statüsü başvurusunda bulunmuş çocuklar ve refakatsiz çocukların Sosyal Hizmetler kuruluşlarına kabul süreçleri ve çocuklar hakkında uygulanan koruma tedbiri kararları gözden geçirilecek olup özellikle uygulanan tedbirlerin BM Mülteci Yüksek Komiserliği tarafından mülteci ve sığınmacı çocukların bakımı ve korunmasına dair getirilen temel kurallar ile uyumluluğu anali edilecektir. Çalışma ile amaçlanan gelecekte ülkelerinden kendi iradeleri dışında gelerek sığınma arayışında bulunan sığınmacı ve mülteci çocukların esenliklerini artıracak uygulamaların belirlenmesine katkıda bulunmaktır.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ | 6
1. SIĞINMA BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR | 7
1.1. BAŞVURANLARIN İLTİCA USÜLLERİ | 7
1.2. REFAKATSİZ KÜÇÜKLERE İLİŞKİN PROSEDÜR | 8
1.3. BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI VE
TÜRK HUKUK MEVZUATI | 9
1.3.1 EĞİTİM ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT VE NORMLAR | 14
1.3.2 SAĞLIK ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT VE NORMLAR | 15
SONUÇ | 17

STATÜ BELİRLEME SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE BULUNAN REFAKATSİZ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN DURUMU

Eda Yakmaz | IMPR Uzmanı, İnsan Hakları

İlginizi çekebilir

Flash

IMPR Humanitarian Durum Güncellemesi, Mayıs 2015

IMPR Humanitarian tarafından ilk sayısı Mayıs 2015’i kapsayan durum güncellemeleri, IMPR’ın devam eden projeleri ile ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir